ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (ผนัง PRECAST) ตัวช่วยประหยัดเวลาในงานก่อสร้าง

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดโครงการก่อสร้างอาคารและบ้านเรือนเป็นจำนวนมาก ระบบการก่อสร้างแบบ Precast จึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อตอบสนอง ความเจริญที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (ผนัง Precast) ที่ผลิตสำเร็จจากโรงงานแบบได้มาตรฐานเท่ากันทุกชิ้นงานก่อนนำมาเชื่อมต่อกันเป็นโครงสร้างอาคารหรือบ้านเรือนในงานก่อสร้างต่างๆ ผนัง Precast คือหนึ่งในเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ถูกพัฒนาขึ้นให้มีความมั่นคงแข็งแรงกว่าการก่อผนังแบบก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป ที่ในอดีตระบบการก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูนอาจทำให้โครงสร้างเกิดการแตกร้าวเนื่องจากกระบวนการฉาบไม่ได้มาตรฐาน ผนังเป็นคลื่นลอน และใช้เวลาการก่อสร้างค่อนข้างนาน ข้อดีของผนัง Precast มีดังนี้: งานก่อสร้างเสร็จรวดเร็ว: เนื่องจากผนัง Precast คือผนังที่มีกระบวนการผลิตได้ประสิทธิภาพในโรงงาน จึงไม่ต้องขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ โดยที่ถ้าหากบริษัท ผู้ผลิตมีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ ก็สามารถผลิตผนังคอนกรีตสำเร็จรูปออกมาได้รวดเร็ว พร้อมส่ง และพร้อมติดตั้งทันที ทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถจัดการปริมาณงานจากโครงการก่อสร้างต่าง ๆได้อย่าง รวดเร็วและราบรื่น ลดต้นทุนในการก่อสร้าง: ด้วยความรวดเร็วในการก่อสร้าง เมื่อใช้ผนัง Precast จึงทำให้ต้นทุนค่าแรงช่างถูกลงเนื่องจากใช้เวลาลดลง แต่ได้ผนังที่มีคุณภาพสูงกว่า ได้มาตรฐาน ติดตั้งได้รวดเร็ว รวมถึงสามารถสั่งผลิตในปริมาณมากจึงทำให้สามารถประหยัดต้นทุนแฝงอื่นๆออกไปได้ ทั้งต้นทุนการแก้งานหรือต้นทุนเศษวัสดุเหลือทิ้ง เป็นต้น ชิ้นส่วนผนังได้มาตรฐาน: ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (ผนัง Precast) ที่ผลิตออกมาจากโรงงานได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด จึงทำให้ผนัง Precast มั่นคงแข็งแรง มีความเรียบเนียนเสมอกัน ได้ขนาดตามที่ต้องการโดยไม่ต้องอาศัยทักษะช่างในการฉาบปูนให้เรียบ

1 2