ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (ผนัง PRECAST) ตัวช่วยประหยัดเวลาในงานก่อสร้าง

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดโครงการก่อสร้างอาคารและบ้านเรือนเป็นจำนวนมาก ระบบการก่อสร้างแบบ Precast จึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อตอบสนอง ความเจริญที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (ผนัง Precast) ที่ผลิตสำเร็จจากโรงงานแบบได้มาตรฐานเท่ากันทุกชิ้นงานก่อนนำมาเชื่อมต่อกันเป็นโครงสร้างอาคารหรือบ้านเรือนในงานก่อสร้างต่างๆ ผนัง Precast คือหนึ่งในเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ถูกพัฒนาขึ้นให้มีความมั่นคงแข็งแรงกว่าการก่อผนังแบบก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป ที่ในอดีตระบบการก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูนอาจทำให้โครงสร้างเกิดการแตกร้าวเนื่องจากกระบวนการฉาบไม่ได้มาตรฐาน ผนังเป็นคลื่นลอน และใช้เวลาการก่อสร้างค่อนข้างนาน ข้อดีของผนัง Precast มีดังนี้: