ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบท่อเหลี่ยม

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบท่อเหลี่ยม (Precast Reinforced Concrete Box Culvert) หรือ ท่อบล็อกคอนเวิร์ส (Box Culvert)
สำหรับงานระบายน้ำที่เป็น แม่น้ำ ลำคลอง โรงงานอุตสาหกรรม ที่มักจะระบายน้ำในปริมาณมาก และ ใช้ในบริเวณ ที่มีการสัญจรด้วยรถยนต์ ทางเท้า ท่อบล็อกคอนเวิร์ส (Box Culvert) ของกวีวรรณผลิตจากคอนกรีตเสริมเหล็กและควบคุมขั้นตอนการผลิตจากคอมพิวเตอร์ ใช้เครื่องผลิตท่อคอนกรีตเหลี่ยม จาก ประเทศเดนมาร์ก ทำให้ได้ท่อคอนกรีตเหลี่ยมที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด มอก. โดยท่อคอนกรีตเหลี่ยม
ขนาดท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบท่อเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส)

รายละเอียด

ท่อบล็อกคอนเวิร์ส (Box Culvert) มีให้เลือก 4 แบบ
1.ท่อเหลี่ยมเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร (Precast Reinforced Concrete Box Culvert for Traffic Surface) ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1166 – 2559 ใช้สำหรับบริเวณที่มีรถยนตร์สัญจร เช่น ทางหลวงหรือพื้นถนน
2.ท่อเหลี่ยมเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวทางเท้า (Precast Reinforced Concrete Box Culvert for Under Sidewalk) ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1164 – 2559 ใช้งานในบริเวณที่มีผู้คนสัญจรเช่นทางเดินเท้า
3.ท่อเหลี่ยมเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสำหรับงานกรมทางหลวง
4.ท่อเหลี่ยมเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสำหรับงานกรมทางหลวงชนบท

รายละเอียด

ขนาดและน้ำหนักท่อมาตราฐาน
1.ขนาด 0.90 x 0.90 x 1.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 1050 กก.
2.ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 1800 กก.
3.ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 2630 กก.
4.ขนาด 1.80 x 1.80 x 1.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 3705 กก.
5.ขนาด 2.10 x 2.10 x 1.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 4850 กก.
6.ขนาด 2.40 x 2.40 x 1.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 5450 กก
สามารถผลิตขนาดอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ และสามารถต่อบ่อพักเสริมได้