ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบดันลอด

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบดันลอด (Precast Reinforced Concrete Jacking Pipe) เหมาะสำหรับงานวางท่อแบบไม่เปิดหน้าดินเพื่อให้กระทบต่อการจราจรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงมักใช้กับงานวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้พื้นที่มากแต่ไม่สามารถขุดเจาะจากหน้าดินได้ เช่น การดันท่อลอดคอนกรีตร้อยสายไฟใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตแบบดันลอดโดย บริษัท กวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด มีความแข็งแรงทนทาน ได้รับความไว้ใจจากลูกค้าในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคระดับประเทศ สินค้าผลิตตามมาตรฐาน BS 5911 Part 120

รายละเอียด

ขนาดมาตราฐาน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ความยาว 1.00, 2.00, 2.50, 3.00 เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาว 1.00, 2.00, 2.50, 3.00 เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร ความยาว 1.00, 2.00, 2.50, 3.00 เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร ความยาว 1.00, 2.00, 2.50, 3.00 เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 เมตร ความยาว 1.00, 2.00, 2.50, 3.00 เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.00 เมตร ความยาว 1.00, 2.00, 2.50, 3.00 เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.30 เมตร ความยาว 1.00, 2.00, 2.50, 3.00 เมตร