ตัวกันถนนคอนกรีตสำเร็จรูปแบบริเออร์

ใช้สำหรับเป็น เกาะกลางถนนคอนกรีต กําแพงคอนกรีต หรือแบริเออร์คอนกรีต การใช้ตัวกันถนนคอนกรีตกั้นพื้นที่จะสามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้หากมีการชนของรถขนาดใหญ่ และเมื่อมีการชนเกิดขึ้นตัวกันถนนคอนกรีตจะช่วยลดความเสียหายและลดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุได้

รายละเอียด

ขนาดมาตราฐาน
1.Type 1
2.Type 2
3.Fin Barrier
4.Safety Barrier
5.Barrier Rubber Fender
6.สั่งผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการ