ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากลิ้นราง

ใช้สำหรับงานใต้ดิน แบบ Open Cut เหมาะกับงานที่พื้นไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น หมู่บ้านจัดสรร โรงงานขนาดเล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากลิ้นรางของ กวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ด้วยระบบอัดแรง (Zero Slump) ทำให้มีความแข็งแรงมากกว่าท่อแบบหล่อทั่วไป อีกทั้งยังคัดเลือกวัตถุดิบจากแหล่งที่ได้คุณภาพ และยังมีการ Quality Control สินค้า อยู่เสมอ ทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้าที่ผลิตออกมานั้น ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก. 128-2560) และผ่านการรับรอง "Made In Thailand" (MiT)

รายละเอียด

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากลิ้นราง มีให้เลือก 3 แบบ
1.มอก. ชั้น 1,2,3
2.คสล.
3.ไม่เสริมเหล็ก

ขนาดและน้ำหนักท่อมาตราฐาน
1 ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 137 กก.
2 ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 215 กก.
3 ขนาด Ø 0.50 x 1.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 310 กก.
4 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 390 กก.
5 ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 645 กก.
6 ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 920 กก.
7 ขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 1,245 กก.
8 ขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 1,875 กก.