เกี่ยวกับเรา

บริษัท กวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด

บริษัท กวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักสำเร็จรูปหลากหลายชนิด โดยมีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ด้วยการผลิตที่ได้มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก. 128 – 2549, มอก. 1164 – 2559 และ มอก. 1166 – 2559) นอกจากการทุ่มเทพัฒนากระบวนการผลิตแล้ว ทางบริษัทฯ ยังเลือกใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามมาตรฐานมอก. 15 เพื่อผลิตท่อคอนกรีตและบ่อพักคุณภาพดี มีเนื้อเรียบเนียนสม่ำเสมอตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่รองรับการใช้งานกับระบบท่อระบายน้ำทุกความต้องการ บริษัท กวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด จึงมีผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักสำเร็จรูปหลากหลายประเภท ทั้งแบบดันลอด แบบปากระฆัง และแบบท่อสี่เหลี่ยม รวมไปถึงกล่องรับน้ำคอนกรีต รางระบายน้ำสำเร็จรูป แบริเออร์คอนกรีต และกำแพงกันดินสำเร็จรูป