International Financial Center T1

สถานที่

กรุงเทพมหานคร , ประเทศไทย

รายละเอียด

โครงการ The Exchange 106 โดยได้แผ่นผนังคอนกรีต สำเร็จรูปหรือแผ่นพรีแคส เป็นวัสดุก่อสร้างที่ถูกออกแบบ มาเพื่อรองรับการขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ ใช้ได้กับ งานก่อสร้างภายในและภายนอกนิยมใช้สร้างหมู่บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียมและอาคารต่าง ๆ เนื่องจาก สะดวก รวดเร็วและประหยัดแรงงานก่อสร้าง